„Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna.“

Benjamin Franklin

4 hlavní důvody proč si vybrat právě nás

kdo jsme

Jsme malá, ryze česká firma, která si vytkla za cíl, působit jako dodavatel měřící techniky pro měření průtoku v uzavřeném profilu, zejména v oboru vodárenství.

historie

Společnost Hydromess s.r.o. byla založena s myšlenkou navázat na tradici výroby indukčních průtokoměrů v Jihomoravském kraji, které by byly určeny pro vodárenské technologie.

V roce 2006 jsme uvedli na trh indukční průtokoměr AcquaMAG®, který je certifikován v souladu s evropskou směrnicí 2014/32/EU (MID).Tento výrobek si našel své zákazníky v mnoha evropských i mimoevropských regionech.

kam směřujeme

V současnosti se kromě výroby indukčních průtokoměrů orientujeme i na prodej mechanických vodoměrů.

S ohledem na uvedené zaměření jsme také subjektem registrovaným Českým metrologickým institutem podle § 19 zákona o metrologii, pro montáž stanovených měřidel protečeného množství studené i teplé vody  a vodoměrů na studenou a teplou vodu, které jsou používané k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům. 

Rozsah registrace je platný i pro opravy indukčních průtokoměrů AcquaMAG® F401.

reference

Mezi naše významné odběratele v ČR lze například zařadit Brněnské VaK, které osadily indukční průtokoměry AcquaMAG® velkých dimenzí jako stanovená měřidla na hlavní vodárenský přivaděč pro město Brno.

Vyhodnocení použití indukčních průtokoměrů AcquaMAG® na takto exponovaném místě vyšlo ve sborníku příspěvků XVII. mezinárodní vodohospodářské konference Voda Zlín 2013.

Firemní rating uvidíte zde...

© Copyright HYDROMESS